ELEKTROFONICKÁ GITARA ONLINE
( EGO)

 (čo Ti nikto neukáže...)

ČASY NIEKTORÝCH TÉM V EGO 2:
Technika "slide" - 4:05; Ako hrať trsátkom 1- 11:55; Hey Joe - 25:07; Dohmat - 32:00; Akordy v rytme - 42:00

Pred prihlásením na EGO 3 je požadované, aby si účastník pozrel podmienky v zázname EGO 2.

EGO 2

Copyright © 2016. Oravec media s.r.o. All Rights Reserved.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.